Video modelle öğretim; kazandırılmak istenen hedef davranış ya da becerinin bir model tarafından uygun bir şekilde sergilendiği videonun birey tarafından izlenmesini ve ardından bireyin videoda izlediği davranışı kendisine model alarak bu davranışı bağımsız olarak gerçekleştirmesini içermektedir. Bir başka ifadeyle video modelle öğretim, video kayıttaki model tarafından gösterilen davranışın benzerinin birey tarafından yapılmasıdır. Video modelle öğretimin farklı yaş grubundan farklı yetersizlik gruplarındaki bireylere çeşitli becerilerin kazandırılmasında ve problem davranışların azaltılmasında etkili olarak kullanıldığı görülmektedir. Geleneksel yöntemlere kıyasla video modelle öğretim, hedef davranışı görsel olarak betimlediği için işitsel uyaranları işlemede güçlük çeken OSB olan bireyler için büyük bir kolaylık sağlamaktadır. Video modelle öğretimin etkili bir uygulama olarak kullanılması için hedef davranış belirleme, öğretimi planlama, video modelle öğretimi uygulama ve uygulama sürecini izleme aşamaların sistematik olarak takip edilmesi gerekmektedir.

          Video modelle öğretimim sürecinin ilk aşaması olan hedef davranışı belirleme kısmında, bireylerin gereksinimlerine göre hedef davranış belirlenmeli, başlama düzeyi verisi toplanmalı ve öğretilmesi planlanan beceri için gerekli ön koşul beceriler değerlendirilmelidir. OSB olan bireylerin gereksinimlerine göre hedef davranış belirleme süreci tamamlandıktan sonra öğretimi planlama sürecine geçilmelidir. Öğretimi planlama aşamasında; bireylere kazandırılması hedeflenen becerinin küçük basamaklara ayrılması ve senaryolaştırılması, etkili pekiştirecin belirlenmesi, araç-gereçlerin hazırlanması, modelin belirlenmesi ve öğretim videosunun hazırlanması, ekip üyelerinin eğitilmesi ve araç-gereçlerin bireye tanıtılması basamaklarının sistematik olarak takip edilmesi gerekmektedir. OSB olan bireylerle çalışırken, dikkat edilmesi gereken önemli noktalara dikkat ederek video kliplerin hazırlanması hedeflenen becerinin hızlı bir şekilde ediniminde önemlidir. Planlama aşaması tamamlandıktan sonra video modelle öğretimi uygulama sürecine geçilmelidir. Video modelle öğretimi uygulama aşamasında öğretim ortamının düzenlenmesi, öğretimin gerçekleştirileceği zamanın belirlenmesi, videonun izletilmesi, bireye beceriyi/davranışı sergilemesi için yönergenin verilmesi, bireyin sergilediği beceri/davranışların pekiştirilmesi ve gerekli olduğunda hata düzeltmesinin yapılması basamaklarının sistematik olarak takip edilmesi gerekmektedir. Video modelle öğretimin uygulama süreci tamamlandıktan sonra uygulama sürecini izlemeye geçilmelidir. Uygulama sürecinin izlenmesi kısmında hedef davranışla ilgili verilerin toplanması ve analiz edilmesi, bireyin ilerlemesine bağlı olarak sonraki adımları belirleme ve video ve ipuçlarının silikleştirilmesi basamaklarının sistematik olarak takip edilmesi gerekmektedir. OSB olan bireylerde video modelle öğretim kullanılmasının çok sayıda yararı bulunmaktadır. Ancak OSB olan bireylerle çalışırken video kliplerin oluşturulması sürecinde uzmanların önerileri mutlaka dikkate alınmalıdır.

Bilgi paylaştıkça çoğalır...