Sosyal öyküler OSB olan bireylere sosyal durumları açıklamak, sosyal becerileri öğretmek ve karşılaştıkları sosyal durumlara uygun tepkide bulunmalarını sağlamak amacıyla belirli bir formatta, sosyal bilgiyi doğrudan ve kolay anlaşılır bir biçimde sunan, kısa öykülerdir. Sosyal öyküler özel eğitim uzmanları/öğretmenleri, anne-babalar, kardeşler veya akranlar tarafından kullanılabilir. Öğretimi hedeflenen becerinin OSB olan bireyin gereksinim duyduğu ve gündelik yaşamda kullanabileceği işlevsel bir becerinin olmasına dikkat edilmelidir. Yazılacak sosyal öyküyle birden fazla beceri öğretmek yerine tek bir beceri öğretmek hedeflenmelidir. Sosyal öykülerin Gray’in belirlediği 10 altın kural dikkate alınarak yazılması ve uygulanması önerilmektedir. Sosyal öykünün yazılmasında en temel yapıtaşlarından biri OSB olan birey ve çevresiyle ilgili bilgi toplama sürecidir. Bir sosyal öyküde uygun bir başlık, konuyu açıklayan bir giriş, detayları açıklayan bir gelişme ve bilginin desteklenip özetlendiği bir sonuç bölümü olmalıdır. Sosyal öykü hazırlanmasında görsellerin kullanımı çok önemlidir. Metinlerin öykü içinde anlamlı olabilmesi için görsellerle desteklenmesi gerekir. Fotoğraflar, resimler, çizimler, şekiller, tablolar ve çeşitli şemalar görsellere verilecek örnekler olarak sıralanabilir. Sosyal öykü cümle çeşitleri; Betimleyen ve Rehberlik eden cümleler olmak üzere ikiye ayrılır. Sosyal öykülerde olması gereken cümle oranı betimleyici ve rehberlik eden cümleler arasındaki ilişkiyi tanımlayan bir denklemdir. Sosyal öyküler uygulanmaya başlandıktan sonra OSB olan bireyde eğer öğrenme gerçekleşmeye başlamışsa öykü silikleştirilmelidir. Sosyal öyküler gelişimsel yetersizliği olan diğer bireyler için ya da normal gelişim gösteren bireyler için de kullanılabilir.

 

Bilgi paylaştıkça çoğalır...