Leo Kanner

İlk defa isimlendirildiği dönemlerde şizofreninin bir türü olarak görülmekte olan otizm, günümüzde zihinsel yetersizlikten sonra en büyük gelişimsel yetersizlik grubunu oluşturmaktadır. İlk olarak 1943 yılnda Leo Kanner tarafından tanımlanmış ve isimlendirilmiştir. Leo Kanner’ın otizm e ilişkin ilk bulguları ortaya koymasına kadar olan süreçte zihinsel yetersizliğin içerisinde değerlendirilmiş ve eğitim desteği sağlanmıştır. Ancak ilerleyen dönemlerde otizm spektrum bozukluğu gösteren bireylerin pek çoğunun zihinsel yetersizlik göstermediği ancak kendilerine has bazı karakteristik özellikleri olduğu kabul görmüştür. Günümüzde otizme özgü davranış örnekleri ve karakteristikler otizmim tanılanması sürecinde de büyük önem taşımaktadır.

1970’li yıllara gelindiğinde otizm spektrum bozukluğu gösteren bireylerin otizmin karakteristiklerini farklı düzeylerde sergiledikleri ve kendi içerisinde geniş bir yelpazede yer alabildikleri görülmüş ve otizm spektrum bozukluğu ifadesi kullanılmaya başlanmıştır (Houston & Frith, 2000 — Laura J. Hall). OSB’ ye ilişkin yaygın kabul gören bir tanım göre bu gelişimsel yetersizlik; sosyal etkileşim, iletişim ve oyun gibi sosyal beceriler ve hayal gücünde sınırlılıklar ile birlikte yineleyici davranışlar ve/veya sınırlı ilgi ile karakterize edilen, etkisini sosyal insan davranışları üzerinde yaşam boyu gösterebilen gelişimsel bir bozukluk olarak betimlenmektedir (Wing, 2012). Bozukluğun betimlenen özelliklerinin geniş bir aralıkta bireylerde görülmesi ve etkilemesi sebebi ile bir spektrum olarak ele alınmaktadır (Lord ve McGee, 2001; Munson, Faja, Meltzoff, Abbott ve Dawson, 2008).

 

 

Bilgi paylaştıkça çoğalır...