Otizm Spektrum Bozukluğu etkileri yaşam boyu sürebilen, bireyin dünyayı algılayışı ve başkaları ile olan etkileşimi etkileyen gelişimsel bir yetersizliktir. Otizm Spektrum Bozukluğu, yaygın olarak “otizm” ifadesi ile kısaltılarak kullanılmaktadır. Otizmde en temel sıkıntı yaşanan alanlar olarak, sosyal etkileşim, sosyal iletişim ve yineleyici/takıntılı hareketler öne çıkmaktadır. Otizm son yıllarda görülme sıklığı hızla artmakta olan bir gelişimsel yetersizlik olarak göze çarpmakta ve günümüzde 68 yeni doğan çocuktan birinin otizmli olarak dünyaya geldiği varsayılmaktadır. Otizm, yıllar içerisinde gerçekleştirilmiş çok sayıda araştırma ve çalışma ile artık hakkında çok daha fazla şey bildiğimiz bir konu haline gelmeye başlamıştır.

Bilgi paylaştıkça çoğalır...